Alvast bedankt!

Onze ambitie is groot, maar Nieuwe Nederlanders zichtbaar maken en hun verhaal met zoveel mogelijk mensen delen gaat niet vanzelf, daar heeft stichting Nieuwe Nederlanders de financiële hulp van sponsors en donateurs bij nodig. 

Sponsors

Bedrijven en organisaties kunnen een of meerdere verhalen sponsoren voor een eenmalig bedrag van 375 euro per verhaal. Vrienden sponsoren één tot vijf verhalen, partners sponsoren zes verhalen of meer. Als tegenprestatie mogen vrienden en partners nieuwe Nederlanders nomineren voor de door hen gesponsorde verhalen. Bel 0627 072925 en we praten verder over de details.

Donateurs

Fondsen, subsidieverstrekkers en particulieren kunnen dit initiatief steunen door een donatie over te maken naar bankrekening NL10 ABNA 0119 4017 54 t.n.v. stichting Nieuwe Nederlanders.

ANBI-status

Stichting Nieuwe Nederlanders is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Volledig gebruikt

Inkomsten verkregen door sponsorbijdragen en donaties plus opbrengsten uit door stichting Nieuwe Nederlanders gepubliceerde verhalen en uitgaven - zoals het boek met honderd verhalen - worden volledig gebruikt voor het vertellen en delen van de verhalen van Nieuwe Nederlanders.